MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz, İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak; “Osmangazi Mah. Büyükayazma Cad. No:97 Kıraç - Esenyurt / İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Asil Krom Evye Sanayi Ticaret A. Ş. (“Asil Krom” veya “Şirket”)  veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız

Mağazalarımızdan alışveriş yapmanız halinde; müşterilerimizin kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, finans bilgilerini işlemekteyiz. Satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında, satış sözleşmenin akdedilmesi ve ifası, fatura düzenlenmesi ve ad soyad, adres bilgileri, alışveriş ve ödeme bilgileri, alışverişinize ilişkin faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesini sağlamak amacıyla ek olarak e-posta adresi, alışverişinizin kredi/banka kartı ile yapılması halinde ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmak kaydıyla kredi/banka kartı bilgilerinizi işlemekteyiz.


Asil Krom İle İletişime Geçen Müşterilerimiz

Web sitemizde yer alan iletişim formu, iletişim adresi üzerinden veya e-posta, sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, müşteri deneyim süreçlerini yönetebilmek ve iyileştirebilmek bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında ad soyad, iletişim bilgileri, paylaşmanız halinde sipariş bilgileriniz, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere işlemekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Müşterilerimizin kişisel verileri; Şirketimiz satış danışmanına sözlü olarak beyan edilen bilgilerin satış ve muhasebe sistemlerimize kaydı ile yarı otomatik yollarla veya e-posta aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlemekteyiz. Ek olarak, adli ve idari makamlardan gelen belgeler kapsamında tarafımızla paylaşılan kişisel verilerinizi otomatik olmayan yollarla, web sitesi ve e-posta kanallarıyla elektronik ortamda otomatik yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

KVKK m. 5/2 (a) hükmü uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi (mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında),

KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması (satış sözleşmesinin ifası, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satış sonrası desteğin sağlanması) hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Asil Krom olarak kişisel verilerinizi işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Lojistik hizmetlerinin sağlanması, talep ve şikâyetlerinizin çözümlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplanan kişisel verilerin işleme faaliyetlerini yürütebilmek için grup şirketlerimiz, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Alışverişiniz sırasında kredi kartı veya banka kartı kullanmanız halinde, ödeme bilgileriniz Asil Krom tarafından hizmet alınan elektronik ödeme kuruluşu ve bankalar ile paylaşılmaktadır. Ek olarak, ilgili mevzuat kapsamında bilgi verme yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve yasal haklarımızın kullanılması için talep halinde kamu otoriteleriyle, resmi kurum ve kuruşlularla kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

• işlenip işlenmediğini öğrenme,
• işlenmişse bilgi talep etme,
• işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
• eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
• aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
• münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

HAKLARINIZ NELERDİR?

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Haklarınız ile ilgili talepte bulunmak veya  soru sormak için bizimle iletişime geçiniz. Lütfen BİZE ULAŞIN bölümüne ve/veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili haklarınızı öğrenmek ve başvuru yapabilmek için https://www.asilkrom.com/kvkk adresindeki “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU”na bakınız.